PRESSMEDDELANDE i målet R 18/1420

Publicerad 10.4.2019

Hovrätten har 10.4.2019 publicerat ett pressmeddelande i målet R 18/1420 på finska.