PRESSMEDDELANDE i målet R 17/2000

Publicerad 19.6.2019

Hovrätten har 19.6.2019 publicerat ett pressmeddelande i målet R 17/2000 på finska.