PRESSMEDDELANDE i målet R 18/1985

Publicerad 18.10.2019

Hovrätten har 18.10.2019 publicerat ett pressmeddelande i målet R 18/1985 på finska.