Verksamhet

Information om hovrätternas verksamhet finns på rättsväsendets webbplats:

Att sköta ärenden i hovrätten

Ärendets behandling i hovrätten

Ändringssökande

Avgifter

Offentlighet


Arbetsordning samt verksamhetsberättelser (på finska)

Arbetsordning_27.8.2019.pdf (pdf, 0.29 Mt) Toimintakertomus_2019.pdf (pdf, 1.47 Mt) Toimintakertomus_2018.pdf (pdf, 1.53 Mt) Toimintakertomus_2017.pdf (pdf, 1.21 Mt) Toimintakertomus_2016.pdf (pdf, 1.08 Mt) Toimintakertomus_2015.pdf (pdf, 2.65 Mt) Toimintakertomus_2014.pdf (pdf, 1.62 Mt) Toimintakertomus_2013.pdf (pdf, 4.53 Mt) Toimintakertomus_2012.pdf (pdf, 2.87 Mt) Toimintakertomus_2011.pdf (pdf, 4.73 Mt) Toimintakertomus_2010.pdf (pdf, 5.99 Mt) Toimintakertomus_2009.pdf (pdf, 5.06 Mt) Toimintakertomus_2008.pdf (pdf, 6.28 Mt) Toimintakertomus_2007.pdf (pdf, 1.28 Mt) Toimintakertomus_2006.pdf (pdf, 0.2 Mt)
 
Publicerad 18.6.2020