Asiakaspalvelu

Puhelin

029 56 41600 vaihde

029 56 41646 (kirjaamo)

029 56 41645 (kansliapäällikkö)

029 56 41679 (kirjasto)

029 56 41623 (1. osaston kanslia)

029 56 41636 (2. osaston kanslia)

Telekopio

029 56 41695 (kirjaamo)

Kirjaamo lähettää pyynnöstä jäljennöksiä hovioikeuden asiakirjoista ja vastaanottaa hovioikeudelle toimitettavat asiakirjat. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät hovioikeuden etusivulta.

Pääkäsittelyyn saapuvat ohjataan kyseisiin tiloihin ja he saavat opastusta menettelytavoista.

Hovioikeuden kirjaamossa olevalla asiakaspäätteellä asiakkaat voivat tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmä KYÖSTIn avulla selailla sähköisessä muodossa olevia tuomioistuinten julkisia diaaritietoja.

Yleistä tietoa asioinnista hovioikeudessa ja asiakirjojen lähettämisestä (esim. Turvaposti) on oikeuslaitoksen yleisillä sivuilla: Asiakirjojen toimittaminen virastoon


Vaasan hovioikeuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta laaditut tietosuojaselosteet:

Vaasan hovioikeuden tietosuojaseloste lainkäyttöasioissa (pdf, 0.38 Mt) Vaasan hovioikeuden tietosuojaseloste, ulkopuoliset henkilöt.pdf (pdf, 0.2 Mt)


 
Julkaistu 27.3.2019