Vaasan hovioikeudessa määräaikainen hovioikeuden esittelijän T9 virkasuhde ajalle 1.1.2021-31.12.2023

Viimeinen hakupäivä:
25.01.2021
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

Vaasan hovioikeudessa 1.1.2021 lukien avoinna olevan hovioikeuden esittelijän T9 määräaikaisen virkasuhteen, jotka täytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2023.

Vaasan hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 25.1.2021 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, joulukuun 11 päivänä 2020

Ma. kansliapäällikkö Kaisa Palmroos

p. 029 5641 651

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 11.12.2020