Hovioikeuden esittelijän T9 virka

Viimeinen hakupäivä:
27.09.2019
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

Vaasan hovioikeudessa hovioikeuden esittelijän T9 virka.

Vaasan hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 27.9.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, elokuun 28 päivänä 2019

Kansliapäällikkö Antti Oinas

p. 029 5641 645

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 28.8.2019