Vaasan hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksen T12 virka

Viimeinen hakupäivä:
06.07.2018
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

hovioikeudenneuvoksen T12 virka.

Vaasan hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 6.7.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, toukokuun 29 päivänä 2018

Notaari Tiina Holm

Tiedustelut: ma. kansliapäällikkö Sandra Wallin

puh. 029 5641 657

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 29.5.2018