Vaasan hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksen T14 virka 1.9.2019 lukien

Viimeinen hakupäivä:
30.04.2019
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

hovioikeudenneuvoksen T14 virka 1.9.2019 lukien.

Vaasan hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 30.4.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, maaliskuun 26 päivänä 2019

Kansliapäällikkö Antti Oinas

puh. 029 5641 645

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 26.3.2019