Kolme hovioikeuden esittelijän T9 määräaikaista virkasuhdetta

Viimeinen hakupäivä:
27.09.2019
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

Vaasan hovioikeudessa 1.9.2019 lukien avoinna olevat kolme (3) hovioikeuden esittelijän T9 määräaikaista virkasuhdetta, jotka täytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.8.2022.

Vaasan hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 27.9.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, elokuun 28 päivänä 2019

Kansliapäällikkö Antti Oinas

p. 029 5641 645

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 28.8.2019