Määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen T12 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
25.02.2019
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

Vaasan hovioikeudessa määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen T12 virkasuhde toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.7.2020 saakka.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut virkahakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 25.2.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, tammikuun 22 päivänä 2019

Presidentti Tapani Vasama

Tiedustelut: kansliapäällikkö Antti Oinas (p. 029 5641 645)

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

 
Julkaistu 24.1.2019