Vaasan hovioikeudessa määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen T12 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
16.12.2020
Ilmoittava virasto:
Vaasan hovioikeus

Julistetaan haettavaksi:

Vaasan hovioikeudessa määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen T12 virkasuhde ajalle 1.1.-31.12.2021.

Hovioikeudelle osoitetut virkahakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 16.12.2020 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, joulukuun 1 päivänä 2020

Ma. kansliapäällikkö Kaisa Palmroos

puh. 029 5641 651

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 1.12.2020