Avoimet hakemukset esittelijän määräaikaisiin tehtäviin

Hovioikeudella on vuonna 2019 määrärahat 12 esittelijän palkkaamiseen. Osa vakinaiseen esittelijän virkaan nimitetyistä henkilöistä on virkavapaalla. Sen johdosta hovioikeuden palveluksessa on useita määräaikaisia viskaaleja.

Tuomioistuinharjoittelun suorittaneiden juristien on mahdollista jättää avoin hakemus määräaikaisiin hovioikeuden esittelijän tehtäviin. Hakemuksen liitteeksi toivotaan cv, tutkintotodistukset ja opintosuorituksista saadut arvosanat, gradun kirjallinen arvostelu, mahdolliset työtodistukset sekä muut hakijan tarpeelliseksi katsomat asiakirjat. Avoin hakemus voidaan toimittaa hovioikeuteen myös sähköisesti ja se on voimassa 6 kuukautta. Hakija voi tarvittaessa uudistaa hakemuksensa esimerkiksi sähköpostitse.

Hovioikeuden yhteystiedot:

Vaasan hovioikeus / kirjaamo

PL 217

65101 VAASA

sähköpostiosoite: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Julkaistu 27.3.2019