Hovioikeuden ratkaisut
 • Määräaika
  Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
  Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen

 • Työntekijän vahingonkorvausvastuu työnantajan sopimuskumppanille

 • Törkeä huumausainerikos
  OxyContin, oksikodoni
  Suuri määrä
  Rangaistuksen mittaaminen

 • Pahoinpitely - törkeä pahoinpitely - kokonaisarvostelu
  Istanbulin sopimus - parisuhdeväkivalta

 • Avoin tietopyyntö
  Julkisuusperiaate
  Viranomaisen velvollisuus luovuttaa diaaritietoa päättyneiden asioiden osalta

 • Ns. lumeavioliitto
  Laittoman maahantulon järjestäminen
  Laillisuusperiaate

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Tutkimatta jättäminen
  Pääsy tuomioistuimeen

 • Osituksen moite
  Tasinko
  Tasingoksi määrättävä omaisuus
  Kohtuuttomuus tai shikaanimaisuus

 • Sakkunnig - Asiantuntija
  Temapreklusion - Teemaprekluusio

 • Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

 • Menettämisseuraamus
  Metsästysase
  Luvaton pyynti (RL 28 luku 10 §)
  Metsästyslaki 80 § 4 momentti

 • Vahingonkorvaus
  Liikennevakuutus
  Korvattava vahinko
  Henkinen kärsimys
  Myötävaikutus

 • Ulosottokaari
  Ulosottovalitus
  Verkkoviestin hävittämismääräys
  Täytäntöönpanotoimista vastaava viranomainen

 • Hyödyntämiskielto
  Telekuuntelu - Ylimääräinen tieto

 • Todistelu
  Läheinen
  Vaitiolo-oikeus
  Hyödyntämiskielto

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Velkajärjestelyn este

 • Tuomarin esteellisyys
  Sovintoesitys

 
Julkaistu 14.12.2018