Organisaatio ja henkilökunta

Täysistunto

 • Presidentti
 • Osaston johtajat
 • Hovioikeudenneuvokset
 • Kansliapäällikkö esittelijänä

Presidentti

Johtoryhmä

 • Presidentti
 • Osaston johtajat
 • Kansliapäällikkö

Osastot 1 ja 2

 • Osaston johtajat
 • Hovioikeudenneuvokset
 • Asessorit
 • Hovioikeuden esittelijät
 • Notaarit
 • Lainkäyttösihteerit

Käräjäoikeuksien tarkastus

Molemmilla osastoilla tarkastuksesta vastaa osaston johtaja tai hänen määräämänsä jäsen sekä tehtävään määrätty esittelijä.

Kansliapäällikkö

Hallintokanslia

 • Notaari
 • Talous- ja henkilöstösihteeri
 • Lainkäyttösihteeri
 • Virastomestarit

Kirjaamo

 • Kirjaaja
 • Apulaiskirjaaja
 • Kirjaamosihteeri
 • Arkistonhoitaja

Kirjasto

 • Informaatikko

Henkilökunta

Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Vaasan hovioikeudessa on presidentin lisäksi tuomareina 23 hovioikeudenneuvosta, joista kaksi toimivat osaston johtajina. Syksystä 2019 lähtien hovioikeudessa on kolme asessoria. Lainkäyttöasioiden esittelijöinä toimii 12 esittelijää. Lisäksi hovioikeudessa on kansliapäällikkö ja 19 kansliahenkilökuntaan kuuluvaa.

Hovioikeuden tuomareista ja muusta henkilöstöstä on tietoa myös oikeuslaitoksen yleisillä sivuilla.

 
Julkaistu 27.3.2019