Tehtävät ja toiminta

Hovioikeuden päätehtävä on toimia muutoksenhakutuomioistuimena, eli käsitellä tuomiopiiriinsä kuuluvien käräjäoikeuksien ratkaisuista tehdyt valitukset ja kantelut. Näissä asioissa hovioikeuden antamista tuomioista ja päätöksistä voi hakea muutosta pyytämällä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Eräät asiat hovioikeus ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin virkasyyteasiat.

Lisäksi hovioikeus käsittelee eräitä oikeushallintoasioita. Se valvoo alaisuudessaan olevien käräjäoikeuksien toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Hovioikeus antaa tuomarinvalintalautakunnalle lausunnon tuomarin nimittämisestä hovioikeuteen ja hovioikeuspiiriinsä kuuluvaan käräjäoikeuteen.

Lisää tietoa hovioikeuden tehtävistä sekä asian käsittelystä hovioikeudessa löytyy oikeuslaitoksen yleisiltä sivuilta .

 
Julkaistu 18.6.2019