Ns. linnunmunajuttu

Julkaistu 1.7.2016  Päivitetty 22.8.2016

LEHDISTÖTIEDOTE 1.7.2016

R 15/568

Pohjanmaan käräjäoikeus on 20.2.2015 antamallaan ratkaisulla tuominnut vastaajan kolmesta luonnonsuojelurikoksesta (koostuen yhteensä 11 osateosta) sekä ampuma-aserikkomuksesta yhden vuoden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Sekä syyttäjät että vastaaja ovat hakeneet muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

Hovioikeus on tänään antamallaan ratkaisulla osittain muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Hovioikeus on katsonut, että kaikkia 19 osatekoa on arvioitava yhtenä kokonaisuutena ja että kyse on siten ollut yhdestä luonnonsuojelurikoksesta, jonka tekoaika on ollut 7.2.1999-8.11.2011. Osatekojen syyteoikeus ei ole vanhentunut itsenäisesti, vaan vanhentumisaika on kaikilta osin laskettava 8.11.2011 alkaen. Hovioikeus on hylännyt syytekohdat, jotka ovat koskeneet metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettujen riistaeläinten ja rauhoittamattomien eläinten tai niiden osien hallussapitoa ilman ELY-keskuksen lupaa, koska lainsäännökset ovat tältä osin niin epäselviä.

Vastaaja on kerännyt osan munista itse. Hän on myös vaihtanut munia muiden keräilijöiden kanssa, tuonut maahan ja vienyt maasta munia sekä pitänyt noin 9.500 munaa hallussaan. Kokoelmassa on munien lisäksi ollut täytettyjä lintuja ja eläimiä, ja vastaajan pakastimessa on myös ollut kuolleita lintuja ja eläimiä. Hovioikeus on todennut, että vastaaja on toiminut kaupallisessa tarkoituksessa ja että hän olisi tarvinnut toimintaansa luvan. Vastaaja on syyllistynyt yhteen luonnonsuojelurikokseen, joka on koostunut 18 eri luonnonsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.

Hovioikeus on korottanut ehdollisen vankeusrangaistuksen 1 vuoden 4 kuukauden pituiseksi. Koko kokoelma on tuomittu valtiolle menetetyksi, ja vastaaja on velvoitettu korvaamaan valtiolle lintujen, eläinten ja munien arvo. Arvo on ympäristöministeriön asetuksen perusteella laskien yli 560.000 euroa, mutta hovioikeus on kohtuullistanut vastaajan maksettavaksi tulevan määrän 250.000 euroon.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt, hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen sekä ma. hovioikeudenneuvos Samuli Nyblom. Valmistelijana on toiminut viskaali Sandra Wallin.

Hovioikeuden ratkaisu on tilattavissa kirjaamosta (p. 029 56 41646, vaasa.ho(at)oikeus.fi). Asian diaarinumero on R 15/568.

Lisätietoja ratkaisusta antavat viskaali Sandra Wallin (p. 029 56 41657) ja hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt (p. 029 56 41654).

Liitetiedostot