Lenkkeilijätytön surma

Julkaistu 31.8.2016

LEHDISTÖTIEDOTE

R 16/202

Vaasan hovioikeus on tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt Ramin Azimin valituksen niin sanottua lenkkeilijätytön surmaa koskevassa asiassa. Azimi oli valittanut Satakunnan käräjäoikeuden välituomiosta 10.7.2015 ja tuomiosta 26.11.2015, jolla hänet oli tuomittu elinkaudeksi vankeuteen 30.1.2015 tapahtuneista murhasta ja törkeästä raiskauksesta.

Hovioikeus katsoi, että asiassa esitetyn todistusaineiston perusteella ei voinut päätyä muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että Azimi oli ensin raiskannut 17-vuotiaan uhrinsa Ulvilassa ja sitten polttanut tämän elävältä Kokemäellä. Azimin syyllistymisestä näihin rikoksiin ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt sekä hovioikeudenneuvokset Petteri Korhonen ja Maija Hakkarainen-Ylänkö. Valmistelijana on toiminut viskaali Aleksi Rantanen. Ratkaisu on yksimielinen.

Hovioikeuden ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Hovioikeuden ratkaisu on tilattavissa kirjaamosta (p. 029 56 41646, vaasa.ho(at)oikeus.fi). Asian diaarinumero on R 16/202.

Lisätietoja antaa viskaali Aleksi Rantanen (p. 029 56 41646).