Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset asiointiin Vaasan hovioikeudessa

Julkaistu 27.3.2020

Asiointi hovioikeuden asiakaspalvelussa

Ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä etäisyyden pitämisestä toiseen henkilöön ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Liikkumista talon eri tiloissa on rajoitettu.

Pääkäsittelyyn kutsutut

Kevään istunnot on suurimmaksi osaksi peruutettu ja tästä on ilmoitettu niihin kutsutuille. Yksittäisiä istuntoja järjestetään vielä erityisen kiireellisissä asioissa ja niihin lähetetyt kutsut ovat voimassa.

Jos sinulla on terveysongelmia tai on epäselvyyttä siitä, onko kutsu voimassa, ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla vaasa.ho@oikeus.fi ja kutsussasi mainittuun sähköpostiin tai toissijaisesti kutsussa mainittuun puhelinnumeroon. Mainitse yhteyttä ottaessasi aina kutsussa oleva diaarinumero, esimerkiksi R 18/1234 tai S 18/1234.

Mahdollisuudesta tulla kuulluksi etäyhteydellä voit tiedustella edellisessä kohdassa mainituin tavoin. Tämän mahdollisuuden käyttöön vaikuttaa myös asianosaisten kanta.

Muu asiointi hovioikeudessa

Hovioikeuden kirjastoon annetut käyttöoikeudet eivät ole voimassa koronavirustilanteen aikana terveyssyistä.

Kiitämme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme asiallisesta ja ymmärtävästä suhtautumisesta tilanteeseen.