Lakipykälät oikeuskirjallisuudessa

Vaasan hovioikeudessa tuotettiin viitetietokanta Vaasan lakitietokanta - Lakipykälät oikeuskirjallisuudessa. Nimensä mukaisesti tietokannasta löytyy pykälittäin viittauksia suomalaiseen oikeustieteelliseen kirjallisuuteen, artikkeleihin ja oikeustapauksiin.

Työn aloittamisesta vuonna 1983

Työ lähti varovaisesti liikkeelle hovioikeudessa jo vuonna 1983, mutta aloittaessaan kanneviskaalin työt vuonna 1986 hovioikeudenneuvos Juhani Palmu ryhtyi kirjoittamaan ruutupaperille kaikki lukemansa kotimaisen lainopillisen kirjallisuuden ja eräiden aikakausjulkaisujen lakipykälät.

Palmu luki järjestelmällisesti Vaasan hovioikeuteen hankittua kotimaista juridista käyttökirjallisuutta keskittyen eri alojen monografioihin sekä aikakausjulkaisujen artikkeleihin vuodesta 1980. Lukeminen kohdentui lähinnä yleisissä tuomioistuimissa tarvittavan tiedon piiriin.

Kimmokkeen työlleen Palmu sai siitä, kun esittelijänä ollessaan huomasi “menevän kohtuuttomasti aikaa etsiä uudelleen ja uudelleen samoja lainkohtia tutuista kirjoista". Niinpä hän käytti hyödykseen kanneviskaalin viran hoitamisesta liikenevän luppoajan ja rationalisoi tällä tavalla työtään esittelijänä ja myöhemmin hovioikeuden jäsenenä.

Palmun työn tuloksena syntynyt luettelo käsittää noin 20 mapillista koneella kirjoitettua tekstiä. Luettelot ovat oikeusaloittain ja niistä ilmenee, missä kirjassa ja millä sivulla (alaviitteineen) on maininta jonkin lainkohdan soveltamisesta.

Ainutlaatuisen aineiston hyödyntämisestä

Palmun työllä ja hovioikeuden hyvillä kirjavaroilla syntyi tietopankki, mikä on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Hovioikeuden ja yliopistoväen keskuudessa virisi ajatus, että materiaalista olisi hyötyä laajalti sekä tuomioistuimessa että oikeustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa. Materiaalin käyttö lisäsi oikeusvarmuutta ja oli hyvä työväline työskentelyn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Palmu-tietopankin “sisar" on Finlexissä oleva Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa (Foki), jonka tiedontuottaja on Lapin yliopiston oikeusinformatiikan instituutti Rovaniemellä.

Hovioikeuden ja yliopiston yhteistyöstä

Samaan aikaan kun hovioikeudessa mietittiin, kuinka näin mittava aineisto saataisiin työstettyä atk-muotoiseksi niin, että muutkin hovioikeuden esittelijät voisivat sitä käyttää, oli Vaasassa vireillä Vaasan elektroninen lääninkirjasto -hanke, jonka tuloksena useita merkittäviä pohjalaisia kirjastoluetteoita saatiin Internetiin.

Ajatus arvokkaan aineiston pitämisestä ajantasaisena sekä sen saattamisesta helpommin käytettävään muotoon ja laajempaan jakeluun synnytti elektronisen lääninkirjastohankkeen kokouksissa Vaasan hovioikeuden ja Vaasan yliopiston yhteistyöhankkeen. Aineiston tuottamista, käyttämistä sekä mahdollista kaupallista hyödyntämistä toteuttamaan käynnistettiin projekti, jossa osallisina olivat hovioikeuden edustajat sekä Vaasan yliopiston ja Helsingin yliopiston Vaasassa sijaitsevan oikeustieteellisen yksikön edustajat. Projektin rahoittajaksi ryhtyi oikeusministeriö.

Aineisto on edelleen oikeusministeriön Notes-palvelimella. Sieltä se on kaikkien Suomen tuomioistuinyksiköiden käytettävissä.

Rekisterin koko ja sisältö

Pykäläviittauksia on 443:een teokseen ja lähes 1000:een juridiseen aikakausjulkaisujen artikkeliin. Lakiviitedokumentteja kertyi yli 17.000 kpl ja teosdokumentteja noin 4.000 kpl.

Aikakausjulkaisut olivat Lakimies LM, Defensor Legis DL, Oikeustiede - Jurisprudentia ja Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT. Viittaukset perustuivat niihin oikeustieteellisiin kotimaisiin teoksiin ja artikkeleihin, joita yleensä käytetään yleisen tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa ja jotka oli hankittu hovioikeuden kirjastoon.

Päivitys ja ylläpito

Vaasan lakitiedosto Palmu koki 30 vuoden aikana useat tekniset muutokset. Työ aloitettiin käsin kirjoittamalla ruutupaperille, sitten kirjoituskoneella, mistä siirryttiin Teko -tekstinkäsittelyjärjestelmään. Siitä aineisto skannattiin MikroMinttuun ja sieltä se konvertoitiin Notesiin.

Tietokannan ylläpito lopetettiin Vaasan hovioikeudessa Juhani Palmun jäätyä eläkkeelle vuonna 2018. Työn jatkamiseen ei enää löytynyt tarvittavaa valmiutta ja uudempaa kirjallisuutta on myös paljon sähköisessä muodossa, joten niistä voidaan hakea tietoa myös sähköisin menetelmin. Tiedosto palvelee kuitenkin edelleen mainiosti käyttäjiä tiedon etsimisessä vanhemmasta kirjallisuudesta.

 
Julkaistu 16.7.2020