Vid Vasa hovrätt ett tjänsteförhållande för viss tid som hovrättens föredragande T9 för tiden 1.1.2021-31.12.2023

Sista ansökningsdag:
25.01.2021
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

vid Vasa hovrätt en från och med 1.1.2021 öppet tjänsteförhållande för viss tid som hovrättens föredragande T9. Tjänsten tillsätts tillsvidare, dock högst t o m 31.12.2023

Till Vasa hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 25.1.2021 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 11 december 2020

Tf. kanslichef Kaisa Palmroos

tfn 029 5641 651

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 11.12.2020