Vid Vasa hovrätt en tjänst som hovrättens föredragare T9

Sista ansökningsdag:
20.05.2020
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

vid Vasa hovrätt en tjänst som hovrättens föredragande T 9.

Till Vasa hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 20.5.2020 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 17 april 2020

Kanslichef Antti Oinas

tfn 029 5641 645

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 26.10.2020