Två (2) tjänster som hovrättens föredragande T9, den ena från och med 1.6 och den andra från och med 1.9.2019

Sista ansökningsdag:
20.06.2019
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

vid Vasa hovrätt två (2) tjänster som hovrättens föredragande T9, den ena från och med 1.6 och den andra från och med 1.9.2019.

Till Vasa hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 20.6.2019 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 20 maj 2019

Kanslichef Antti Oinas

tfn 029 5641 645

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 21.5.2019