Vid Vasa hovrätt två (2) hovrättsrådstjänster T12

Sista ansökningsdag:
27.01.2020
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

två (2) hovrättsrådstjänster T12.

Till Vasa hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 27.1.2020 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 30 december 2019

Kanslichef Antti Oinas

tel. 029 5641 645

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 30.12.2019