Två tjänster som hovrättens föredragande T9

Sista ansökningsdag:
25.02.2019
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

vid Vasa hovrätt två (2) tjänster som hovrättens föredragande T9.

Till Vasa hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 25.2.2019 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 22 januari 2019

Kanslichef Antti Oinas

tfn 029 5641 645

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 24.1.2019