Tre tjänsteförhållanden för viss tid som hovrättens föredragande T9

Sista ansökningsdag:
27.09.2019
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

vid Vasa hovrätt tre (3) från och med 1.9.2019 öppna tjänsteförhållanden för viss tid som hovrättens föredragande T9. Tjänsterna tillsätts tillsvidare, dock högst t o m 31.8.2022.

Till Vasa hovrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 27.9.2019 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 28 augusti 2019

Kanslichef Antti Oinas

tfn 029 5641 645

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 28.8.2019