En hovrättsrådstjänst T12 för viss tid

Sista ansökningsdag:
25.02.2019
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

I Vasa hovrätt en hovrättsrådstjänst T12 för viss tid tillsvidare, dock högst till och med 31.7.2020.

Skriftliga, till högsta domstolen riktade ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 25.2.2019 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 22 januari 2019

President Tapani Vasama

Förfrågningar:

kanslichef Antti Oinas (tfn 029 5641 645)

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

 
Publicerad 24.1.2019