En hovrättsrådstjänst T12 på viss tid för tiden 1.4.2018-31.7.2020

Sista ansökningsdag:
19.03.2018
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Vid Vasa hovrätt en hovrättsrådstjänst (T12) på viss tid för tiden 1.4.2018-31.7.2020.

Till Högsta domstolen riktade skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 19.3.2018 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, 5 mars 2018

 
Publicerad 5.3.2018