Vid Vasa hovrätt en hovrättsrådstjänst för viss tid

Sista ansökningsdag:
16.12.2020
Anmälande ämbetsverk:
Vasa hovrätt

Lediganslås:

vid Vasa hovrätt en hovrättsrådstjänst för viss tid för tiden 1.1-31.12.2021.

Skriftliga, till hovrätten riktade ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor senast 16.12.2020 före tjänstetidens utgång.

Vasa hovrätt, den 1 december 2020

Tf. kanslichef Kaisa Palmroos

tel. 029 5641 651

Adress:

Vasa hovrätt / Registratorskontor

PB 217, 65101 VASA

vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 1.12.2020