Utlåtanden

De senaste utlåtandena finns på Lausuntopalvelu.fi -tjänsten.

Lausunto todistelutallenteista.pdf (pdf, 0.17 Mt) Lupalakimieslain muuttaminen.pdf (pdf, 0.01 Mt) Lausunto tuomioistuinvirastosta (HE).pdf (pdf, 0.01 Mt) Lausunto konkurssilain tarkistamisesta.pdf (pdf, 0.04 Mt) Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon perusteet.pdf (pdf, 0.01 Mt) Lapsenhuoltolain uudistaminen.pdf (pdf, 0.09 Mt) Tuomioistuinvirastolausunto.pdf (pdf, 0.22 Mt) Lausunto tuomioistuinten hallintohenkiloston toimenkuvien kehittamisesta.pdf (pdf, 0.07 Mt) Oikeusprosessin keventäminen.pdf (pdf, 0.07 Mt) Terrorismirikosten uusien kv. kriminalisointivelvoitteiden vaikutus rikoslainsäädäntöön.pdf (pdf, 0.07 Mt) Hovioikeuden lausunto maksuasetuksista.pdf (pdf, 0.04 Mt) Lausunto tuomioistuinlaki 2015.pdf (pdf, 0.11 Mt) Terrorismirikoslausunto.pdf (pdf, 0.05 Mt) Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet.pdf (pdf, 0.07 Mt) Erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarinvirkojen tarve.pdf (pdf, 0.04 Mt) Käräjäoikeusverkoston kehittäminen.pdf (pdf, 0.08 Mt) Lausunto uhridirektiivin täytäntöönpanosta.pdf (pdf, 0.05 Mt) Lausunto Satakunnan KO:n Rauman istuntopaikan lakkauttaminen.pdf (pdf, 0.04 Mt) Lausunto Keski-Suomen KO:n Äänekosken istuntopaikan lakkauttaminen.pdf (pdf, 0.04 Mt) Lausunto Tuomioistuinten keskushallinnon uudistaminen.pdf (pdf, 0.06 Mt) Lausunto tuomioistuinmaksuista.pdf (pdf, 0.06 Mt) Lausunto summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen.pdf (pdf, 0.06 Mt) Lausunto erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen tarve.pdf (pdf, 0.06 Mt) Tuomioistuinlaki.pdf (pdf, 0.07 Mt) Lausunto jatkokäsittelylupa-asiat.pdf (pdf, 0.01 Mt) Lausunto tuomioiden suullisten perustelujen käyttöön nottaminen yleisissä tuomioistuimissa.pdf (pdf, 0.02 Mt) Lausunto yhdistelmävankeutta koskevaksi lainsäädännöksi.pdf (pdf, 0.21 Mt) Lausunto rikoslain 20 luvun muuttamisesta.pdf (pdf, 0.04 Mt) Oikeushoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025.pdf (pdf, 0.11 Mt) Syyttäjien erikoistumista koskeva lausunto.pdf (pdf, 0.04 Mt) Vakavan väkivallan vähentäminen.pdf (pdf, 0.06 Mt) Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus.pdf (pdf, 0.13 Mt) Syyteneuvottelulausunto.pdf (pdf, 0.07 Mt) Lausunto virkanimityöryhmän muistiosta.pdf (pdf, 0.04 Mt) Eräiden törkeiden rikosten valmistelun krinimalisointi.pdf (pdf, 0.06 Mt) Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstöstrategiasta 2012-2016.pdf (pdf, 0.06 Mt) Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittäminen.pdf (pdf, 0.05 Mt) Tuomioistuinharjoittelu.pdf (pdf, 0.07 Mt) Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen.pdf (pdf, 0.25 Mt) Tuomioistuinharjoittelun kehittäminen.pdf (pdf, 0.05 Mt) Julkisyhteisön korvausvastuu.pdf (pdf, 0.06 Mt) Tuomioistuinharjoittelijan toimivalta.pdf (pdf, 0.07 Mt) Määräaikaisten tuomareiden nimittäminen ja eräiden tuomioistuintenjohtamisjärjestemän kehittäminen.pdf (pdf, 0.06 Mt)
 
Publicerad 23.5.2019