Organisation och personal

Organisation och personal från och med 1.10.2013

Plenum

 • Presidenten
 • Avdelningscheferna
 • Hovrättsråden
 • Kanslichefen såsom föredragande

Presidenten
Ledningsgruppen

 • Presidenten
 • 2 avdelningschefer
 • Kanslichefen

Avdelningarna I och II

 • Avdelningscheferna
 • Hovrättsråden
 • Assessorerna
 • Hovrättens föredragandena
 • Notarierna
 • Lagskipningssekreterarna

Granskning av tingssrätterna

 • På båda avdelningar en för granskningen ansvarig avdelningschef eller för uppgiften förordnad ledamot, samt en för uppgiften förordnad föredragande.

Kanslichefen

Förvaltningskansliet

 • Notarie
 • Ekonomi- och personalsekreterare
 • Lagskipningssekreterare, it-stödperson
 • 1:e expeditionsvakt
 • Expeditionsvakt

Registratorskontoret

 • Registrator
 • Biträdande registrator
 • Registratursekreterare
 • Arkivarie

Biblioteket

 • Informatiker

Personal

Hovrättens verksamhet leds av presidenten. Vid Vasa hovrätt finns 23 hovättsråd av vilka två tjänstgör som avdelningschefer. Från och med hösten 2019 har hovrätten tre assessorer. Hovrätten har 12 föredragande. Vid hovrätten finns även en kanslichef samt kanslipersonal, vilka uppgår till 19 anställda. I hovrätten finns också tillfällig personal.

 
Publicerad 27.3.2019