Förändringar i betjäningen vid Vasa hovrätt med anledning av coronavirussituationen

Publicerad 27.3.2020

Förändringar i betjäningen vid Vasa hovrätt med anledning av coronavirussituationen

Kundtjänsten vid Vasa hovrätt betjänar i första hand per e-post eller per telefon. Vi påminner om att vid skötseln av ärenden vid domstol sörja för god hand- och hosthygien samt om att hålla tillräckligt avstånd till andra personer och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna har gett. Domstolarnas egna anställda följer samma anvisningar. Möjligheten att röra sig i hovrättshusets olika delar har begränsats.

De som kallats till huvudförhandling

Vårens huvudförhandlingar har till stora delar ställts in och de tillkallade har blivit informerade om saken. Enstaka huvudförhandlingar hålls i särskilt brådskande mål och de utskickade kallelserna är i kraft.

Ifall du har hälsoproblem, ta i första hand kontakt per e-post till vaasa.ho@oikeus.fi samt till den e-post adress som angivits i kallelsen eller i andra hand till telefonnumret som angivits i kallelsen. Uppge alltid diarienumret som framgår av kallelsen när du tar kontakt, t.ex. R 18/1234 eller S 18/1234.

Du kan fråga om möjligheten att höras på distans på ovan nämnda sätt. På denna möjlighet inverkar även parternas ståndpunkt.

Övrig betjäning vid hovrätten

Av hälsoskäl är de användarrättigheter som givits till hovrättens bibliotek inte i kraft under coronavirussituationen.

Vi tackar våra kunder och intressegrupper för den sakliga och förstående inställningen i den rådande situationen.