Asiakirjojen tilaaminen

Hovioikeus lähettää kappaleen ratkaisustaan valittajalle ja vastauksen antajalle ilman eri tilausta. Kappaleet lähetetään postitse siihen osoitteeseen, joka on ilmoitettu hovioikeudelle kirjelmissä, eli useimmiten asiamiehen osoitteeseen.

Erillisiä jäljennöksiä hovioikeuden ratkaisuista ja muista asiakirjoista voi tilata hovioikeuden kirjaamosta. Ratkaisut ja muut asiakirjat ovat yleensä julkisia. Erikseen tilatut jäljennökset hovioikeuden kirjaamo lähettää tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Hovioikeuden kirjaamo voi pyynnöstä toimittaa jäljennöksiä myös telekopiona. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät hovioikeuden etusivulta.

Jäljennöksistä peritään sivuluvun mukainen jäljennösmaksu. Maksuista on tietoa oikeuslaitoksen sivulla.

Hovioikeuden kirjaamon henkilökunta vastaa asiakirjojen tilaamista koskeviin kysymyksiin, puhelin 029 56 41646.

 
Julkaistu 4.3.2014