Hovioikeuden ratkaisut
 • Liiketoimintakielto
  Liiketoimintaan kohdistuva luottamus
  Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Omistusasunto
  Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä
  Maksuvara
  Maksuohjelman kesto

 • Ajokielto
  Muutoksenhaku
  Tuomioistuimen toimivalta

 • Ampuma-aserikos
  Starttipistooli

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Maksuohjelman vahvistaminen yksinkertaistetussa menettelyssä
  Saldopäivä
  Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä

 • Hyödyntämiskielto
  Itsekriminointisuoja
  Oikeus avustajaan

 • Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Vieraassa valtiossa tuomitun ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

 • Ulosottokaari
  Ulosmittaus
  Erottamisetu
  Suojaosuus

 • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
  - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
  - Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen

 • Määräaika
  Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
  Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen

 • Työntekijän vahingonkorvausvastuu työnantajan sopimuskumppanille

 • Törkeä huumausainerikos
  OxyContin, oksikodoni
  Suuri määrä
  Rangaistuksen mittaaminen

 • Pahoinpitely - törkeä pahoinpitely - kokonaisarvostelu
  Istanbulin sopimus - parisuhdeväkivalta

 • Avoin tietopyyntö
  Julkisuusperiaate
  Viranomaisen velvollisuus luovuttaa diaaritietoa päättyneiden asioiden osalta

 • Ns. lumeavioliitto
  Laittoman maahantulon järjestäminen
  Laillisuusperiaate

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Tutkimatta jättäminen
  Pääsy tuomioistuimeen

 • Osituksen moite
  Tasinko
  Tasingoksi määrättävä omaisuus
  Kohtuuttomuus tai shikaanimaisuus

 
Julkaistu 17.1.2020