R 16/822 ja R 16/1153

Julkaistu 20.10.2017

Lehdistötiedote 20.10.2017

R 16/822 ja R 16/1153

Vaasan hovioikeus on tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt Juha Karhua, Sami Koivulaa ja Toni Mäkistä koskevat syytteet. Heidät on vapautettu käräjäoikeuden tuomitsemista rangaistuksista ja korvausvelvollisuudesta.

Sen sijaan Raija Hagmanin ja Tommi Suomisen on katsottu syyllistyneen syytteiden teonkuvausten mukaisiin petoksiin ja törkeisiin petoksiin. Hagmanin syyksi on luettu hovioikeudessa käräjäoikeudessa syyksi luettujen rikosten lisäksi törkeä petos. Syyksilukemisen muutoksen johdosta Hagmanille tuomittua vankeusrangaistusta on korotettu yhdellä kuukaudella. Suomisen syyksi on luettu hovioikeudessa useita petosrikoksia ja syyksilukemisen muutoksen johdosta hänelle tuomittua vankeusrangaistusta on korotettu kahdeksalla kuukaudella. Käräjäoikeuden tuomiota Sami Syrjälän osalta ei ole muutettu.

Hovioikeus on katsonut, että Hagmanin ja Suomisen on täytynyt olla koko syytteissä todetun ajan tietoisia Scandinavian Consulting Group OÜ:n ja UAB Express Managementin ja Suomisen lisäksi Scandinavian Baltic Bank Investmentin kulurakenteesta ja sen perusteella ymmärtää, ettei kyseisillä yhtiöillä ole ollut taloudellisia edellytyksiä toimittaa asianomistajien tilaamia koneita sovituilla ehdoilla. Tästä huolimatta Hagman ja Suominen ovat taloushallinnosta vastuussa olevina henkilöinä jatkaneet liiketoimintaa ja erehdyttäneet siten asianomistajia aikomuksestaan toimittaa heille toimeksiantosopimuksen mukaisia koneita. Hovioikeus on katsonut, ettei Hagmanin tosiasiallinen asema ole muuttunut sen myötä, että hän oli myynyt Scandinavian Consulting Group OÜ:n. Kyse ei ole ollut todellisesta yrityskaupasta.

Karhun, Mäkisen ja Koivulan muodollisesta asemasta ja omistuksesta huolimatta Suomisen on katsottu olleen yhtiöissä tosiasiallinen toimija ja päätöksentekijä. Petoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tekijältä osallistumista itse erehdyttämistoimeen. Hovioikeus on katsonut, että Karhulla, Mäkisellä ja Koivulalla ei ole ollut osallisuutta syytteissä kuvattuihin erehdyttämistoimiin. Heidän syyllisyytensä Hagman ja Suomisen syyksi luettuihin petoksiin ja törkeisiin petoksiin ei ole voinut perustua yksin heidän pelkkiin muodollisiin asemiinsa yhtiöissä.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen, hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen ja hovioikeudenneuvos Mika Kinnunen. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Mari Tikkala. Ratkaisu on yksimielinen.

Asiassa antaa lisätietoja Mika Kinnunen p. 029 56 41690