R 17/489 / Äänekosken Konginkankaalla tapahtunut surma

Julkaistu 21.12.2017

VAASAN HOVIOIKEUS

Lehdistötiedote asiassa R 17/489

Vaasan hovioikeus on antanut ratkaisun asiassa, joka koskee Äänekosken Konginkankaalla tapahtunutta surmaa. Uhria oli ammuttu kaksi kertaa selkään. Arvioitavina syytekohtina olivat murha, ampuma-aserikos ja laiton uhkaus.

Asiaa on ensimmäisen kerran käsitelty Keski-Suomen käräjäoikeudessa vuoden 2014 alussa ja Vaasan hovioikeus on antanut asiassa ensimmäisen ratkaisunsa vuoden 2015 alussa. Korkein oikeus on vuonna 2016 palauttanut asian käräjäoikeuteen. Palauttamisen syynä oli se, että käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomiot olivat perustuneet osittain sellaiseen näyttöön, jota tuomioistuimet eivät olisi saaneet hyödyntää. Vastaajaa oli kuulusteltu olosuhteissa, jotka olivat vaarantaneet hänen oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Asian uudessa käsittelyssä ei otettu vastaan hyödyntämiskiellon piirissä olevaa todistelua. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteet, koska asiassa esitetty muu todistelu ei ollut ollut riittävän vakuuttavaa ja yksiselitteistä. Rikoksen syyksi lukeminen edellyttää, että vastaajan syyllisyydestä ei jää varteenotettavaa epäilyä. Hovioikeuden enemmistökin katsoi asian jääneen siinä määrin epäselväksi, että valitus hylättiin eikä käräjäoikeuden tuomion lopputulosta muutettu. Vähemmistö olisi tuominnut vastaajan taposta ja ampuma-aserikoksesta vankeuteen.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta, mikäli Korkein oikeus myöntää valitusluvan.