Lehdistötiedote asiassa R 17/175

Julkaistu 27.4.2018  Päivitetty 30.4.2018

Vaasan hovioikeus on antanut ratkaisun asiassa, joka koskee niin sanottua Teeriniemen puukotusta Vaasassa.

Hovioikeus katsoi, ettei uhrin saama hoito ollut puutteellista. Uhrin kuolemaan myötävaikuttavaa hoitovirhettä ei voitu todeta. Lisäksi hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, ettei vastaaja ollut yrittänyt estää tekonsa vaikutuksia soittamalla ambulanssin, koska hän oli ollut siinä käsityksessä, että uhri oli kuollut.

Arvioidessaan murhan tunnusmerkistön mukaisia törkeysperusteita hovioikeus katsoi, toisin kuin käräjäoikeus, että tekoa ei ollut tehty vakaasti harkiten. Sen sijaan hovioikeuskin päätyi siihen, että se oli tehty erityisen raa’alla tavalla. Kumpikaan oikeusaste ei kuitenkaan katsonut tappoa tehdyn erityisen julmalla tavalla.

Kokonaisharkinnassa hovioikeus painotti väkivallan vaarallisuutta, voimakkuutta ja määrätietoisuutta sekä sen useita toteuttamistapoja. Lisäksi merkitystä annettiin sille, että vastaaja oli pitänyt henkirikosta vaihtoehtona tilanteensa ratkaisemiseksi jo melko pitkään ennen tekoa, sekä sille, että teon keskeinen vaikutin oli ollut kosto entiselle puolisolle.

Myös hovioikeus tuomitsi vastaajan murhasta. Hovioikeuden ratkaisu oli yksimielinen. Siihen voi hakea muutosta, mikäli Korkein oikeus myöntää valitusluvan.