Lehdistötiedote asiassa R 17/1000

Julkaistu 24.5.2018

Vaasan hovioikeus on antanut ratkaisun Pietarsaaren paloittelusurma-asiassa. Arvioitavina syytekohtina olivat toisen vastaajan osalta murha ja kanssasyytetyn osalta hautarauhan rikkominen.

Hovioikeus on hylännyt asianomistajien valitukset vastaajan tuomitsemisesta murhasta sekä vastaajan valituksen hänen tuomitsemisesta hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta ja käräjäoikeuden tavoin tuominnut vastaajan taposta. Hovioikeus on korottanut asianomistajien valituksen johdosta vastaajalle tuomittua rangaistusta käräjäoikeuden hänelle taposta ja hautarauhan rikkomisesta tuomitsemasta 10 vuodesta vankeutta 11 vuodeksi. Edelleen asianomistajien valitusten johdosta on vastaajan heille rikosten tuottamasta kärsimyksestä maksettavaksi tuomittuja korvauksia korotettu uhrin puolison osalta käräjäoikeuden hänelle tuomitsemasta 9.000 eurosta 10.000 euroon ja kahden kotona vielä asuvan lapsen osalta 12.000 eurosta 13.000 euroon ja kahden täysi-ikäisen, kotoa poismuuttaneen lapsen osalta 6.000 eurosta 6.500 euroon.

Käräjäoikeus oli tuominnut kanssasyytetyn rangaistukseen hautarauhan rikkomisesta. Rikoksen syyksilukeminen edellyttää, ettei vastaajan syyllisyydestä jää varteenotettavaa epäilyä. Hovioikeus katsoi kanssasyytetyn syyllisyyden jääneen siinä määrin epäselväksi, että syyte hautarauhan rikkomisesta hylättiin ja kanssasyytetty vapautettiin hänelle tuomitusta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta, mikäli Korkein oikeus myöntää valitusluvan.