Münchhausen by proxy -epäilylle ei jatkokäsittelylupaa

Julkaistu 28.2.2019

Vaasan hovioikeus ei myöntänyt syyttäjälle eikä asianomistajalle jatkokäsittelylupaa asiassa, jossa äidin väitettiin syyllistyneen lapsensa pahoinpitelyyn muun muassa altistamalla tämän tarpeettomille lääketieteellisille toimenpiteille. Syyttäjän mukaan äidin toiminta selittyi niin kutsutulla Münchhausen by proxy -oireyhtymällä. Siinä yleensä aikuinen sepittää lapselle oireita ja sairauksia, yrittää saada lapsen vaikuttamaan sairaammalta kuin mitä tämä todellisuudessa on sekä pyrkii hankkimaan lapselle perusteettomia terveydenhuollon tutkimuksia, diagnooseja ja hoitoja.

Käräjäoikeus katsoi asiassa esitetyn todistelun perusteella eri vaihtoehtoja arvioituaan jääneen näyttämättä, että äiti olisi sepittänyt pojan sairauksia tai oireita. Pahoinpitelyksi väitetyt tutkimus- ja hoitotoimenpiteet olivat perustuneet lääkäreiden itsenäiseen ja asianmukaiseen harkintaan. Käräjäoikeus ei myöskään katsonut äidin laiminlyöneen pojan hygieniaa tai rajoittaneen tämän liikkumista syytteen mukaisesti. Syyte ja muut vaatimukset hylättiin käräjäoikeudessa.

Hovioikeus tutki jatkokäsittelyluvan myöntämiselle oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:ssä säädetyt edellytykset. Asiassa ei käräjäoikeuden tuomion, valitusten ja muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella ilmennyt riittävää aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelyluvan myöntämistä ei pidetty tarpeellisena myöskään ennakkoratkaisuperusteella tai muusta painavasta syystä. Jatkokäsittelyluvan epäävään ratkaisuun voidaan hakea muutosta Korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.

Asian diaarinumero hovioikeudessa on R 19/62.