Lakipykälät oikeuskirjallisuudessa

Vaasan hovioikeudessa on tuotettu viitetietokanta Vaasan lakitietokanta - Lakipykälät oikeuskirjallisuudessa. Nimensä mukaisesti tietokannasta löytyy pykälittäin viittauksia suomalaiseen oikeustieteelliseen kirjallisuuteen, artikkeleihin ja oikeustapauksiin.

Työn aloittamisesta vuonna 1983

Työ lähti varovaisesti liikkeelle hovioikeudessa jo vuonna 1983, mutta aloittaessaan kanneviskaalin työt vuonna 1986 hovioikeudenneuvos Juhani Palmu ryhtyi kirjoittamaan ruutupaperille kaikki lukemansa kotimaisen lainopillisen kirjallisuuden ja eräiden aikakausjulkaisujen lakipykälät.

Palmu on lukenut järjestelmällisesti Vaasan hovioikeuteen hankittua kotimaista juridista käyttökirjallisuutta keskittyen eri alojen monografioihin sekä aikakausjulkaisujen artikkeleihin vuodesta 1980. Lukeminen on kohdentunut lähinnä yleisissä tuomioistuimissa tarvittavan tiedon piiriin.

Kimmokkeen työlleen Palmu sai siitä, kun esittelijänä ollessaan huomasi “menevän kohtuuttomasti aikaa etsiä uudelleen ja uudelleen samoja lainkohtia tutuista kirjoista". Niinpä hän käytti hyödykseen kanneviskaalin viran hoitamisesta liikenevän luppoajan ja rationalisoi tällä tavalla työtään esittelijänä ja myöhemmin hovioikeuden jäsenenä.

Karkkilassa v. 1951 syntynyt Juhani Palmu jatkaa työtä edelleen ja tänä päivänä luettelo käsittää noin 20 mapillista koneella kirjoitettua tekstiä. Luettelot ovat oikeusaloittain ja niistä ilmenee, missä kirjassa ja millä sivulla (alaviitteineen) on maininta jonkin lainkohdan soveltamisesta.

Vaasan hovioikeuden kirjavaroista

Vaasan hovioikeuden kirjasto on ehkä Suomen täydellisin tuomioistuimen kirjasto, joka käsittää toistakymmentätuhatta nidettä. Kirjaston kokoelmiin hankitaan pääasiassa oikeustieteellisiä monografioita, lainsäädäntöaineistoa, aikakauslehtiä, oikeustapauskokoelmia sekä bibliografioita ja hakuteoksia. Kirjaston kokoelmat ovat ainutlaatuiset mm. sen vuoksi, että kirjastolla on pitkät historialliset perinteet. Kokoelmia on alettu kartuttaa heti hovioikeuden perustamisesta vuodesta 1776 lähtien ja kirjastolla on lähes aina ollut innostunut kirjastonhoitaja sekä viraston johdon tuki ja ymmärrys oikeustieteellisen kirjaston merkityksestä. Kokoelmat käsittävät paitsi kotimaista myös paljon muuta pohjoismaista kirjallisuutta. Viime vuosina on hankittu myös melko paljon muita ulkomaisia teoksia.

Ainutlaatuisen aineiston hyödyntämisestä

Palmun työllä ja hovioikeuden hyvillä kirjavaroilla syntyi tietopankki, mikä on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Hovioikeuden ja yliopistoväen keskuudessa virisi ajatus, että materiaalista olisi hyötyä laajalti sekä tuomioistuimessa että oikeustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa. Materiaalin käyttö lisää oikeusvarmuutta ja on hyvä työväline työskentelyn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Palmu-tietopankin “sisar" on Finlexissä oleva Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa (Foki), jonka tiedontuottaja on Lapin yliopiston oikeusinformatiikan instituutti Rovaniemellä.

Hovioikeuden ja yliopiston yhteistyöstä

Samaan aikaan kun hovioikeudessa mietittiin, kuinka näin mittava aineisto saataisiin työstettyä atk-muotoiseksi niin, että muutkin hovioikeuden esittelijät voisivat sitä käyttää, oli Vaasassa vireillä Vaasan elektroninen lääninkirjasto -hanke, jonka tuloksena useita merkittäviä pohjalaisia kirjastoluetteoita saatiin Internetiin.

Ajatus arvokkaan aineiston pitämisestä ajantasaisena sekä sen saattamisesta helpommin käytettävään muotoon ja laajempaan jakeluun synnytti elektronisen lääninkirjastohankkeen kokouksissa Vaasan hovioikeuden ja Vaasan yliopiston yhteistyöhankkeen. Aineiston tuottamista, käyttämistä sekä mahdollista kaupallista hyödyntämistä toteuttamaan käynnistettiin projekti, jossa osallisina olivat hovioikeuden edustajat sekä Vaasan yliopiston ja Helsingin yliopiston Vaasassa sijaitsevan oikeustieteellisen yksikön edustajat. Projektin rahoittajaksi ryhtyi oikeusministeriö.

Aineisto on oikeusministeriön Notes-palvelimella. Sieltä se on kaikkien Suomen tuomioistuinyksiköiden käytettävissä. Oikeusministeriössä on vireillä hanke, että Vaasan lakitiedosto Palmu siirrettäisiin Finlexiin Fokin yhteyteen.

Rekisterin koko ja sisältö

Pykäläviittauksia on 443:een teokseen ja lähes 1000:een juridiseen aikakausjulkaisujen artikkeliin. Lakiviitedokumentteja on kertynyt yli 17.000 kpl ja teosdokumentteja noin 4.000 kpl.

Aikakausjulkaisut ovat Lakimies LM, Defensor Legis DL, Oikeustiede - Jurisprudentia ja Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT. Viittaukset perustuvat niihin oikeustieteellisiin kotimaisiin teoksiin ja artikkeleihin, joita yleensä käytetään yleisen tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa ja jotka on hankittu hovioikeuden kirjastoon.

Päivitys ja ylläpito

Vaasan lakitiedosto Palmu on tämän 30 vuoden aikana kokenut useat tekniset muutokset. Työ aloitettiin käsin kirjoittamalla ruutupaperille, sitten kirjoituskoneella, mistä siirryttiin Teko -tekstinkäsittelyjärjestelmään. Siitä aineisto skannattiin MikroMinttuun ja sieltä se konvertoitiin Notesiin.

Tietokantaa ylläpidetään toistaiseksi edelleen Vaasan hovioikeudessa.

 
Julkaistu 7.5.2015