Kundservice

Telefon

029 56 41600 växel

029 56 41646 (registratorskontor)

029 56 41645 (kanslichef)

029 56 41679 (bibliotek)

029 56 41623 (1. avdelningens kansli)

029 56 41636 (2. avdelningens kansli)

Telefax

029 56 41695 (registratorskontor)

Registratorskontoret skickar på begäran avskrifter av hovrättens handlingar samt mottar handlingar som sänds till hovrätten. Registratorskontorets kontaktuppgifter finner Ni på hovrättens ingångssida.

Personer som kallats till huvudförhandling visas till sessionssalen och väntrummen samt informeras om tillvägagångssättet.

Hovrätten har uppgjort en informationsskrift rörande huvudförhandling i brottmål i hovrätten. Den finns utplacerad i väntutrymmena.

I kundterminalen i hovrättens registratorskontor kan kunderna via domstolarnas operativsystem KYÖSTI läsa domstolarnas offentliga diarieuppgifter.

Mera information om att uträtta ärenden vid hovrätten samt om inlämnande av handlingar (bl a om att skicka skyddad e-post.) finns på rättsväsendets allmänna sidor: Inlämnande av handlingar


Vasa hovrätts dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning:


Dataskyddsbeskrivning (rättskipningsärenden).pdf (pdf, 0.13 Mt) Dataskyddsbeskrivning (utomstående).pdf (pdf, 0.21 Mt)
 
Publicerad 27.3.2019