Öppna ansökningar till tjänster som fiskal för viss tid

År 2019 har hovrätten beviljats anslag för att anställa 12 föredraganden. En del av föredragandena, som utnämnts till en ordinarie tjänst, är på tjänstledighet och därför har hovrätten anställt flera fiskaler för viss tid.

Jurister, som fullgjort domstolspraktiken, kan lämna in en öppen ansökan till tjänster som fiskal för viss tid vid hovrätten. Som bilaga till ansökan önskas cv, examensbetyg och studieprestationernas vitsord, skriftlig bedömning av gradun, eventuella arbetsintyg samt andra handlingar som sökanden anser vara behövliga. Den öppna ansökan kan tillställas hovrätten även i elektroniskt format och den är i kraft i 6 månaders tid. Sökanden kan vid behov förnya sin ansökan via t.ex. e-post.

Hovrättens kontaktuppgifter:

Vasa hovrätt / registratorskontor

PB 217

65101 VASA

e-post: vaasa.ho@oikeus.fi

 
Publicerad 27.3.2019