Avgöranden
 • Oikeudenkäyntimenettely
  Rikosasia
  Kirjallinen menettely

 • Hätävarjelu
  Pahoinpitely
  Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia
  Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Näytön arviointi

 • Syyte - syytteen yksilöinti

 • Rangaistuksen määrääminen
  Rangaistuksen mittaaminen
  Koventamisperusteet
  Törkeä huumausainerikos

 • Liiketoimintakielto
  Liiketoimintaan kohdistuva luottamus
  Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Omistusasunto
  Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä
  Maksuvara
  Maksuohjelman kesto

 • Ajokielto
  Muutoksenhaku
  Tuomioistuimen toimivalta

 • Ampuma-aserikos
  Starttipistooli

 • Yksityishenkilön velkajärjestely
  Maksuohjelman vahvistaminen yksinkertaistetussa menettelyssä
  Saldopäivä
  Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä

 • Hyödyntämiskielto
  Itsekriminointisuoja
  Oikeus avustajaan

 • Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Yhteinen rangaistus - Vieraassa valtiossa tuomitun ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

 • Ulosottokaari
  Ulosmittaus
  Erottamisetu
  Suojaosuus

 • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
  - Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
  - Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen

 • Määräaika
  Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
  Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen

 
Publicerad 3.3.2014