december
oktober
5.10.2017
»

Domstolarna i Vasa (Vasa hovrätt, Vasa förvaltningsdomstol och Österbottens tingsrätt) håller 25 oktober 2017 öppet hus och ordnar ett festseminarium som en del av festligheterna kring Finlands 100-års jubileum

Publicerad 3.4.2020