Ledig tjänst

Sista ansökningsdag:
23.03.2018
Ämbetsverk:
Ålands tingsrätt

Tidsbunden domartjänst vid Ålands tingsrätt

Vid Ålands tingsrätt lediganslås ett vikariat på ånyo som tingsdomare (T11) för tiden 2.3.-31.12.2018 under den ordinarie tingsdomarens tjänstledighet.

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha sådana insikter i tjänstens uppgiftsområde som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter och behövliga personliga egenskaper.

Av sökanden fodras utmärkta kunskaper i att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

Tingsdomaren kommer att arbeta främst med brottmål men även med övriga vid tingsrätten anhängiga ärenden och mål. Det är önskvärt att vikarien har goda färdigheter att snabbt bemästra uppdraget som tingsdomare och åstadkomma resultat.

Grundlönen för löneklass T11 är 4 501,79 euro/mån vartill tillkommer eventuella erfarenhetstillägg.

Ansökningarna ska riktas till Ålands tingsrätts lagman, och tillställas Ålands tingsrätt senast 23.3.2018 före tjänstetidens utgång kl. 16.15.

Vi önskar få ansökningarna i första hand via det elektroniska rekryteringssystemet under

adress www.valtiolle.fi. Du kan också söka tjänsten genom att skicka din ansökan till Ålands tingsrätt

Pb 31, Ax-22101 Mariehamn, e-post: aland.tr@om.fi

Närmare upplysningar fås av lagman Kristina Fagerlund, telefon 029 56 50251.

 
Publicerad 6.3.2018