Personal

Vid Ålands tingsrätt arbetar

  • en lagman
  • två tingsdomare
  • två tingsnotarier
  • en förvaltningssekreterare
  • fem tingssekreterare (1.1.2012)
  • en stämningsman

Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol verkar också vid Ålands tingsrätt.

Domstolspraktik

Vid Ålands tingsrätt arbetar två tingsnotarier. Auskulteringen varar ett år och börjar årligen 1.6 och 1.12.

Tingsnotariejänsterna lediganslås under mars och september varje år. Annonsering sker via statens rekryteringssystem Heli, som nås via följande länk:

www.valtiolle.fi/valtiolle/sv/index.jsp

På förfrågningar svarar lagman Kristina Fagerlund.

 
Publicerad 16.9.2014