Espoon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 määräaikainen virkasuhde 1.10.2018 lukien enintään 31.12.2018 saakka.

Viimeinen hakupäivä:
21.08.2018
Virasto:
Espoon käräjäoikeus

Espoon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 määräaikainen virkasuhde 1.10.2018 lukien enintään 31.12.2018 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Espoon käräjäoikeuden kansliaan viimeistään tiistaina 21.8.2018 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on Vitikka 1, 02630 Espoo ja sähköposti: espoo.ko@oikeus.fi.

Espoon käräjäoikeus 31.7.2018

Laamanni

Olli Saunanoja

 
Julkaistu 31.7.2018