Määräaikaisia käräjätuomarin T 11 virkasuhteita Espoon käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
07.05.2018
Virasto:
Espoon käräjäoikeus

Määräaikaisia käräjätuomarin virkasuhteita Espoon käräjäoikeudessa

Espoon käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi enintään 4 määräaikaista käräjätuomarin T 11 virkasuhdetta 1.8.2018 tai 1.9.2018 lukien enintään 31.12.2018 saakka.

Espoon käräjäoikeuden laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Espoon käräjäoikeuden kansliaan viimeistään maanantaina 7.5.2018 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on Vitikka 1, 02630 Espoo ja sähköposti: espoo.ko@oikeus.fi.

Espoon käräjäoikeudessa 16.4.2018

Olli Saunanoja

Laamanni

 
Julkaistu 16.4.2018