Arkisto

Tarkempia tietoja arkistosta saa arkistonhoitajalta.

Arkistossa säilytettävät asiakirjat:

- Imatran käräjäoikeuden arkisto 1.12.1993 - 30.9.2008 (Imatran käräjäoikeus yhdistyi Lappeenrannan käräjäoikeuteen 1.10.2008)

- Lappeenrannan käräjäoikeuden arkisto 1.12.1993 -31.12.2009

- Etelä-Karjalan käräjäoikeuden arkisto 1.1.2010 alkaen

Tätä vanhemmat Imatran tuomiokunnan, Lappeenrannan raastuvanoikeuden ja Lappeen tuomiokunnan arkistot on siirretty Kansallisarkistoon (Mikkeli).

Perukirjat

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden arkistossa ei säilytetä * perukirjoja. Perukirjoja on toimitettu käräjäoikeuksiin 1.9.1994 saakka. Tästä päivämäärästä alkaen laadittuja perukirjoja voi tiedustella vainajan kotipaikan verotoimistosta.

*) poikkeuksena Lappeenrannan käräjäoikeuden perukirjat ajalta 1.12.1993 - 1.9.1994)

Imatran tuomiokunnan perukirjat on siirretty Kansallisarkistoon (MIkkeli).

Lappeenrannan raastuvanoikeuden perukirjat

 • ennen vuotta 1978 laaditut perukirjat kuuluvat Lappeenrannan kaupunginarkistoon
 • ajalta 1978 - 30.11.1993 olevat perukirjat ovat Kansallisarkistossa (Mikkeli)

Lappeen tuomiokunnan perukirjat

 • Lappee 1942 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Lemi 1942 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Luumäki 1976 - 30.11.1993 Kymenlaakson käräjäoikeudessa
 • Nuijamaa 1942 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Ylämaa 1942 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Joutseno 1942 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Savitaipale 1.1.1940 - 30.6.1967 (ent. Valkealan tuomiokunta) ja 1.1.1967 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Suomenniemi 1.1.1940 - 30.6.1967 ( ent. Valkealan tuomiokunta) Kansallisarkistossa (Mikkeli) ja 1.7.1967 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)
 • Taipalsaari 1942 - 30.11.1993 Kansallisarkistossa (Mikkeli)

Ennen vuotta 1942 laadittuja perukirjoja voi tiedustella Kansallisarkistosta (Mikkeli).

Kansallisarkiston yhteystiedot:

Mikkelin toimipiste
Pirttiniemenkatu 8
50100 Mikkeli

Puhelin: 029 533 7200

Sähköposti: arkisto@narc.fi

Arkistolaitoksen kotisivut


Kiinteistöasiat

Kiinteistöasiat siirtyivät 1.1.2010 maanmittauslaitokselle. Samalla maanmittauslaitokselle siirtyivät myös 1.12.1993 lukien kaikki käräjäoikeudelle toimitetut kiinteistöasioita koskevat asiakirjat.

Vanhoja kiinteistöasioita voi tiedustella Maanmittauslaitokslta.

Maanmittauslaitoksen kotisivut.


Asiakirjojen julkisuus

Suurin osa käräjäoikeuden oikeudenkäyntiasiakirjoista ovat julkisia. Jotta asiakirja olisi salainen, on siihen oltava lakiin perustuva syy. Tärkein laki julkisuudesta ja salassapidosta on Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (YTJulkL 370/2007). Lain mukaan salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja ovat muun muassa:

 • arkaluonteiset tiedot henkilön yksityiselämästä
 • terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvät seikat
 • rikoksen uhria koskevat valokuvat
 • mielentilatutkimus
 • nuoren rikoksentekijän henkilötutkinta ja yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys

Näiden asiakirjatyyppien lisäksi tuomioistuin voi määrätä muitakin asiakirjoja salaisiksi. Yleensä tämä edellyttää asianosaisen pyyntöä. Pelkkä pyyntö ei riitä yksistään perusteluksi salassapidolle vaan lisäksi edellytyksenä on, että oikeudenkäyntiasiakirja sisältää jossain muussa laissa (kuin YTJulkL) salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja ja, että tietojen julkiseksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa.


Asiakirjatilaukset arkistoidusta aineistosta

Käräjäoikeuden arkistossa olevasta materiaalista on mahdollista tilata kopioita ja virallisia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai asiakirjan voi tulla lukemaan käräjäoikeuden toimipaikkoihin, silloin kun oikeudenkäyntiasiakirja on julkinen.

Mitä tarkempia tietoja haettavasta asiasta on antaa, sitä helpompi ja nopeampi oikea asia on etsiä arkistosta. Asiakirjan etsimiseksi arkista tarvitaan joko käräjäoikeuden diaarinumero tai vaihtoehtoisesti jonkun asianosaisen nimi.

Kopiot voidaan toimittaa postitse, sähköpostin liitetiedostona, faksattuna tai ne voidaan noutaa toimipaikasta. Jäljennökset voidaan toimittaa vain postitse tai ne voidaan noutaa toimipaikasta.

Käräjäoikeudella on kaksi viikkoa aikaa toimittaa tilattu asiakirja, silloin kuin kyse on yksinkertaisesta asiakirjatilauksesta. Laajoissa ja monimutkaisissa asiakirjatilauksissa toimitusaika voi olla pidempikin, jolloin tilaajalle tiedotetaan erikseen aikataulusta.


Asiakirjatilauksista perittävät maksut

Asiakirjatilauksista peritään maksu, ellei tilaajalla ole oikeutta saada asiakirjaa maksutta. Maksun määrä vaihtelee sen perusteella, onko kyseessä kopio vai jäljennös.

 
Julkaistu 25.4.2020