Määräaikainen käräjätuomarin T 13 virka Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
01.03.2019
Virasto:
Etelä-Karjalan käräjäoikeus

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen käräjätuomarin T 13 virkasuhde ajalle 1.6.2019 – 30.11.2021. Käräjäoikeudella on kanslia Lappeenrannassa ja Imatralla väliaikainen toimipaikka 30.4.2020 asti.

Tuomarin kelpoisuusvaatimuksista on säädetty tuomioistuinlain 10 luvussa.

Lisätietoja antaa laamanni Hannu Rantalainen, puh. 02956 45901.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Etelä-Karjalan käräjäoikeuden Lappeenrannan kansliaan viimeistään perjantaina 1.3.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden Lappeenrannan kanslian osoite on Laserkatu 6 D, 53850 Lappeenranta ja sähköpostiosoite

etela-karjala.ko@oikeus.fi.


 
Julkaistu 11.2.2019